UBND HUYỆN ĐĂKTÔ
Cổng dịch vụ hành chính công
STT Mã hồ sơ Cá nhân / doanh nghiệp Loại hình đăng ký Trạng thái
23 001.2018.134 Nguyễn Văn Dũng Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đã tiếp nhận
22 001.2018.133 Phạm Ngọc Danh Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đã tiếp nhận
21 002.2017.26 Trần Thị Lành 002 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh Đã tiếp nhận
20 002.2017.25 Nguyễn Thị Hương Lan 002 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh Đã tiếp nhận
19 001.2017.124 Nguyễn Văn Lợi Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đã tiếp nhận
18 001.2017.111 Trần Thị Tú Hóa Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đã tiếp nhận
17 001.2017.110 Lê Thị Thu Hiền Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đã tiếp nhận
16 041.2017.1 Nguyên Hải Nam (Test) Cấp lại bản chính giấy khai sinh Đang xử lý
15 002.2017.17 Trần Văn Phú 002 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh Đã tiếp nhận
14 001.2017.69 Vũ Ngọc Tiến Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đã tiếp nhận
13 047.2017.7 Trần Duy Long Xác định lại dân tộc Đã tiếp nhận
12 027.2017.13 Phan Quang Đạt Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường Đã tiếp nhận
11 011.2017.56 Nguyễn Thị Hải Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Đã tiếp nhận
10 046.2017.23 Nguyễn Thị Hồng Phượng Cải chính nội dung Giấy khai sinh cho người từ đủ 14 tuổi trở lên Đã tiếp nhận
9 XDCB09.2017.12 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Manh 1 (Gần Trạm Y tế). Hạng mục: Nền, mặt, rãnh. Thẩm định và phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Đang thụ lý
8 XDCB09.2017.11 Cống tràn đi khu sản xuất thôn Đăk Pung (Sau nhà Ô A Xanh). Thẩm định và phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Đang thụ lý
7 XDCB09.2017.10 Trường Tiểu học xã Đăk Rơ Nga điểm trường thôn Đăk Kon. Hạng mục: Cổng, tường rào, sân. Thẩm định và phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Đang thụ lý
6 XDCB09.2017.9 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Pung (Sau nhà Ô A Xanh). Thẩm định và phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Đang thụ lý
5 XDCB09.2017.8 Đường ngang khu tái định cư thôn Đăk Manh 1 Nhánh 2). Thẩm định và phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Đang thụ lý
4 011.2016.65 Nguyễn Thị Vân. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Đang thụ lý
3 001.2016.41 Tưởng Phúc Vương. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đang thụ lý
2 029.2014.21 Nguễn Văn Tường Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân Trả kết quả
1 029.2014.31 Nguyễn Nhật Tân Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân Trả kết quả
Tổng số hồ sơ:   23