UBND HUYỆN ĐĂKTÔ
Cổng dịch vụ hành chính công
STT Mã hồ sơ Cá nhân / doanh nghiệp Loại hình đăng ký Trạng thái
19 002.2017.14 Phạm Thị Khuyên 002 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh Đã tiếp nhận
18 001.2017.87 Trần Thị Hồng Hạnh Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đã tiếp nhận
17 001.2017.86 Mai Xuân Cao Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đã tiếp nhận
16 001.2017.85 Nguyễn Thị Đài Trang Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đã tiếp nhận
15 001.2017.84 Lê Quốc Thùy Trâm Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đã tiếp nhận
14 001.2017.69 Vũ Ngọc Tiến Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đã tiếp nhận
13 047.2017.7 Trần Duy Long Xác định lại dân tộc Đã tiếp nhận
12 027.2017.13 Phan Quang Đạt Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường Đã tiếp nhận
11 011.2017.56 Nguyễn Thị Hải Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Đã tiếp nhận
10 046.2017.23 Nguyễn Thị Hồng Phượng Cải chính nội dung Giấy khai sinh cho người từ đủ 14 tuổi trở lên Đã tiếp nhận
9 XDCB09.2017.12 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Manh 1 (Gần Trạm Y tế). Hạng mục: Nền, mặt, rãnh. Thẩm định và phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Đang thụ lý
8 XDCB09.2017.11 Cống tràn đi khu sản xuất thôn Đăk Pung (Sau nhà Ô A Xanh). Thẩm định và phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Đang thụ lý
7 XDCB09.2017.10 Trường Tiểu học xã Đăk Rơ Nga điểm trường thôn Đăk Kon. Hạng mục: Cổng, tường rào, sân. Thẩm định và phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Đang thụ lý
6 XDCB09.2017.9 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Pung (Sau nhà Ô A Xanh). Thẩm định và phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Đang thụ lý
5 XDCB09.2017.8 Đường ngang khu tái định cư thôn Đăk Manh 1 Nhánh 2). Thẩm định và phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Đang thụ lý
4 011.2016.65 Nguyễn Thị Vân. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Đang thụ lý
3 001.2016.41 Tưởng Phúc Vương. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đang thụ lý
2 029.2014.21 Nguễn Văn Tường Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân Trả kết quả
1 029.2014.31 Nguyễn Nhật Tân Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân Trả kết quả
Tổng số hồ sơ:   19