UBND HUYỆN ĐĂKTÔ
Cổng dịch vụ hành chính công
STT Mã hồ sơ Cá nhân / doanh nghiệp Loại hình đăng ký Trạng thái
22 XDCB09.2017.22 UBND xã Văn Lem Thẩm định và phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Đã tiếp nhận
21 001.2017.38 Vũ Anh Dương Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đã tiếp nhận
20 011.2017.48 Phan Văn Thông Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Đã tiếp nhận
19 XDCB09.2017.12 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Manh 1 (Gần Trạm Y tế). Hạng mục: Nền, mặt, rãnh. Thẩm định và phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Đang thụ lý
18 XDCB09.2017.11 Cống tràn đi khu sản xuất thôn Đăk Pung (Sau nhà Ô A Xanh). Thẩm định và phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Đang thụ lý
17 XDCB09.2017.10 Trường Tiểu học xã Đăk Rơ Nga điểm trường thôn Đăk Kon. Hạng mục: Cổng, tường rào, sân. Thẩm định và phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Đang thụ lý
16 XDCB09.2017.9 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Pung (Sau nhà Ô A Xanh). Thẩm định và phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Đang thụ lý
15 XDCB09.2017.8 Đường ngang khu tái định cư thôn Đăk Manh 1 Nhánh 2). Thẩm định và phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Đang thụ lý
14 011.2017.36 Tạ Minh Tâm. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Đang thụ lý
13 XDCB09.2017.7 Sửa chữa hội trường thôn Đăk Kang Pêng. Thẩm định và phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Đang thụ lý
12 XDCB09.2017.6 Đường GTNT thôn Đăk Kang Pêng. Từ ngã ba thôn đến nhà Ô A Him. Thẩm định và phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Đang thụ lý
11 011.2017.35 Phạm Như Huân. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Đang thụ lý
10 001.2017.28 Nguyễn Thị Gái. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đang thụ lý
9 011.2017.34 Nguyễn Văn Viên. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Đang thụ lý
8 001.2016.109 Nguyễn Thị Hiền. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đang thụ lý
7 001.2016.95 Nguyễn Nhã Duy. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đang thụ lý
6 XDCB03.2016.43 BQLDAĐTXD huyện Đăk Tô. Nhà VH trung tâm huyện. Hạng mục: Hàng rào và lối đi. Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đang thụ lý
5 001.2016.94 Phạm Văn Hoài. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đang thụ lý
4 011.2016.65 Nguyễn Thị Vân. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Đang thụ lý
3 001.2016.41 Tưởng Phúc Vương. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đang thụ lý
2 029.2014.21 Nguễn Văn Tường Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân Trả kết quả
1 029.2014.31 Nguyễn Nhật Tân Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân Trả kết quả
Tổng số hồ sơ:   22