UBND HUYỆN ĐĂKTÔ
Cổng dịch vụ hành chính công
STT Mã hồ sơ Cá nhân / doanh nghiệp Loại hình đăng ký Trạng thái
36 001.2019.299 Nguyễn Văn Phong Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đã tiếp nhận
35 001.2019.298 Nguyễn Hữu Trung Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đã tiếp nhận
34 002.2019.72 Vũ Hữu Hà 002 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh Đã tiếp nhận
33 002.2018.68 Lò Thị Bích Trâm 002 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh Đã tiếp nhận
32 001.2018.278 Chung Kiều Trang Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đã tiếp nhận
31 001.2018.270 Trần Thị Sinh Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đã tiếp nhận
30 001.2018.269 Dương Đắc Điểm Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đã tiếp nhận
29 002.2018.64 Hồ Thị Kim Oanh 002 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh Đã tiếp nhận
28 001.2018.251 Nguyễn Đức Huy Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đã tiếp nhận
27 001.2018.250 Nguyễn Minh Tài Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đã tiếp nhận
26 011.2018.133 Nguyễn Thế Tuấn Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Đã tiếp nhận
25 001.2018.213 A Hoàng Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đã tiếp nhận
24 001.2018.212 Nguyễn Thị Tú Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đã tiếp nhận
23 001.2018.190 Nguyễn Thị Thu Hà Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đã tiếp nhận
22 011.2018.108 Lê Đức An Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Đã tiếp nhận
21 001.2018.189 Nguyễn Trọng Kiều Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đã tiếp nhận
20 001.2018.174 Nguyễn Tài Hạnh Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đã tiếp nhận
19 011.2018.102 Kiều Quân Bảo Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Đã tiếp nhận
18 011.2018.101 Nguyễn Thị Hương Lan Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Đã tiếp nhận
17 001.2018.136 Lương Công Minh Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đã tiếp nhận
16 041.2017.1 Nguyên Hải Nam (Test) Cấp lại bản chính giấy khai sinh Đang xử lý
15 002.2017.17 Trần Văn Phú 002 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh Đã tiếp nhận
14 001.2017.69 Vũ Ngọc Tiến Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đã tiếp nhận
13 047.2017.7 Trần Duy Long Xác định lại dân tộc Đã tiếp nhận
12 027.2017.13 Phan Quang Đạt Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường Đã tiếp nhận
11 011.2017.56 Nguyễn Thị Hải Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Đã tiếp nhận
10 046.2017.23 Nguyễn Thị Hồng Phượng Cải chính nội dung Giấy khai sinh cho người từ đủ 14 tuổi trở lên Đã tiếp nhận
9 XDCB09.2017.12 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Manh 1 (Gần Trạm Y tế). Hạng mục: Nền, mặt, rãnh. Thẩm định và phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Đang thụ lý
8 XDCB09.2017.11 Cống tràn đi khu sản xuất thôn Đăk Pung (Sau nhà Ô A Xanh). Thẩm định và phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Đang thụ lý
7 XDCB09.2017.10 Trường Tiểu học xã Đăk Rơ Nga điểm trường thôn Đăk Kon. Hạng mục: Cổng, tường rào, sân. Thẩm định và phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Đang thụ lý
6 XDCB09.2017.9 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Pung (Sau nhà Ô A Xanh). Thẩm định và phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Đang thụ lý
5 XDCB09.2017.8 Đường ngang khu tái định cư thôn Đăk Manh 1 Nhánh 2). Thẩm định và phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Đang thụ lý
4 011.2016.65 Nguyễn Thị Vân. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Đang thụ lý
3 001.2016.41 Tưởng Phúc Vương. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã) Đang thụ lý
2 029.2014.21 Nguễn Văn Tường Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân Trả kết quả
1 029.2014.31 Nguyễn Nhật Tân Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân Trả kết quả
Tổng số hồ sơ:   36